Menu

חוקי הבית

דרישות קבלה

מסמכי זיהוי תקפים או דרכון דרושים לצורך הרישום.

הגיל המינימאלי הוא 21.

אין לשאת כלי נשק מכל סוג בתחומי הקזינו.

ציוד וידאו או צילום אסור בהחלט בתחום אזור המשחקים של הקזינו.

זכות הכניסה שמורה.

דמי כניסה

דמי הכניסה לקזינו בסך 0 אירו הם מס שגובה הממשלה היוונית.

כרטיס זה תקף ל-24 שעות ולביקורים מרובים באזור המשחקים של הקזינו.

תוקפו של הכרטיס יפוג באופן אוטומטי עם עזיבת אזור המשחקים לאחר 24 השעות.

כניסה מחדש אל אזור המשחקים במהלך 24 השעות תותר רק עם הצגת הכרטיס המתאים.

קוד לבוש

עד 19:00 – בגדי יום מכובדים.

לאחר 19:00 – בגדי נוחות מהודרים (Smart Casual)

מעיל או מקטורן כבד מכל סוג אסורים בהחלט באזור המשחקים וניתן להפקידם במלתחה שבקבלה.

הקזינו אינו נושא באחריות לאבדן או לנזק של חפצים המופקדים במלתחה.