Menu

Kullanım Şartları

WEB SİTELERİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU ŞARTLARI DİKKATLE OKUYUN (www.casinorodos.gr)

1. Lütfen aşağıdaki şart ve koşulları dikkatle okuyun

İşbu sözleşme (“Kullanım Şartları”) Sizinle (“Siz”, Sizin”) Casino Rodos S.A.’in birimleri, bölümleri, yan şirketleri ve stratejik partnerleri (“Casino Rodos S.A.” “Biz” “Bizi” “Bizim”) arasında hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. İşbu sözleşme Casino Rodos S.A. ve onun yan şirketleri tarafından işletilen, işbu sözleşmeye ulaştığınız her tür web siteleri de dahil, bütün Web Siteleri veya Web Sayfalarına (kollektif olarak, “Siteler”) hükmeder.

Siteler kanalıyla, Casino Rodos S.A., belirli hizmet ve mallara (kollektif olarak “Mallar”) ile kurumsal ve yatırımcı haberleri, oteller ve casinolar hakkında bilgi, konaklama için rezervasyon hizmetleri, restoranlar ve eğlence programları, üyelik programlarına kayıt, Kulüp kaydı, reklam da dahil, spesifik hizmetlere ve istihdam, ticari mal satışı, online dergi, satıcılar ve seyahat acentaları hakkında online kaynaklar ve kayıt ile ortak kredi kartı için online başvurular da dahil, spesifik promosyon tekliflerine (kollektif olarak “Hizmetler”) erişim sağlar.

Casino Rodos S.A. Sitelerinin muhtemel bir konuğu (“Konuk”) olmadan önce, işbu Kullanım Şartlarında yer alan ve bütün Malların satışı ve teslimatı ve/veya Hizmetlere erişim ve kullanıma hükmeden şart ve koşullar ile, aşağıda açıkça anılan bu şart ve koşulları içeren Personel Veri Koruma Politikasını ve referans ile dahil olan şart ve koşulları okuyup, mutabık kalıp, kabul etmeniz gerekmektedir. Sitelere ve/veya Mallara ve/veya Hizmetlere ulaştığınızda, işbu Kullanım Şartlarında sayılan şart ve koşulları kabul edersiniz. Kabul etmiyorsanız, Siteleri veya Hizmetleri kullanamazsınız veya bunlara ulaşamazsınız veya Malları satın alamazsınız.

Sitelere iki tip kullanıcı erişebilir – Sitelere bilgi yüklemeden veya bunlardan bilgi indirmeden veya şifre ile korunan hizmetlere (örneğin, rezervasyonlara) erişim sağlamadan Sitelere erişen kullanıcılar ve Konuklar. Şifre ile korunan hizmetlere sadece Konuklara açıktır. Yukarıdakileri sınırlandırmaksızın, şifre ile korunan hizmetler 21 yaş altındaki kişilere veya geçici ya da süresiz olarak engellenen ya da kendilerini muaf eden Konuklara açık değildir. Yetki sahibi değilseniz, Siteleri veya Hizmetleri kullanamaz ve erişim sağlayamaz veya Malları satın alamazsınız.

Casino Rodos S.A., şart ve koşulları, Malları ve Hizmetleri Sitelerine yükleyerek, bu şart ve koşulları ve/veya Malları ve Hizmetleri, uygun gördüğü şekilde, periyodik olarak değiştirerek değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bu tür bir değişiklikten sonra Siteleri kullanman, işbu Kullanım Şartlarının değişen şartları ve değişen koşullarına uymayı ve bunların bağlayıcı olmasını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İşbu sözleşmede verilen izin, işbu Sözleşmenin herhangi bir koşulunu ihlal ettiğiniz taktirde, otomatik olarak biter. Bu durumda, indirdiğiniz ve/veya çıktısını aldığınız her tür materyali derhal imha etmeyi kabul edersiniz. Bu web sitesinde yer alan herhangi bir materyalin izinsiz kullanımı, ulusal ya da uluslararası telif hakkı yasaları, ticari yasalar, mahremiyet ve tanıtım yasaları ve iletişim yönetmelikleri ve yasalarını ihlal edebilir.

2. Şifreler ve Güvenlik

Sitelerin ve/veya Hizmetlerin belirli kısımlarına erişebilmek için Konuk hesabına sahip olmanız gerekir. Sadece Casino Rodos S.A.’e kayıtlı olan yetkili kişiler Sitelere ve/veya Hizmetlere erişebilirler. Bir kullanıcı hesabı açmak için kayıt prosedürünü tamamlamanız ve Casino Rodos S.A.’e, başvuru kayıt formunda gösterildiği şekilde, güncel, tam ve doğru bilgi sağlamanız gerekmektedir. Hizmetler için kaydolduğunuzda, kendiniz ve, uygunsa, Kurumunuz hakkında doğru, güncel ve tam bilgi vermeyi ve gerektiğinde bu bilgiyi derhal güncellemeyi kabul edersiniz. Casino Rodos S.A. bu bilginin gerçek, doğru, güncel veya tam olmadığından kuşkulanırsa, Sitelere erişiminizi veya Hizmetleri kullanmanızı askıya alma veya sonlandırma ve/veya Sizden bilgileri güncellemenizi isteme hakkına sahiptir, ancak yükümlülüğüne sahip değildir.

Hizmetlere ilk kez giriş yaptığınızda, kişisel devredilemeyen bir şifte seçmeniz istenebilir: Kendi seçiminiz olan gizli bilgi vermeniz de istenebilir (örneğin, annenizin kızlık soyadı, bir evcil hayvanın adı, doğduğunuz şehir vs.) ve bu bilgi sizin unuttuğunuz veya kaybettiğiniz şifrenizi sormanız durumunda, Casino Rodos S.A. tarafından kimliğinizi teyid etmek için kullanılacaktır. Bu kişisel veriler üçüncü kişilere verilmez. Bunun istisnası, Kişisel Veri Koruma Politikasında aksinin belirtilmesi ve o dönemdeki güncel Kişisel Veri Koruma Politikasının şartlarına veya Sitelerin şartlarına tâbi olmalarıdır.

Kullanıcılar Sitelere kaydolduklarında, onların kimliğini tespit edebilmek için cookies kullanabiliriz. Ancak internette bir kullanıcıyı tespit etmek zor olduğundan, Casino Rodos S.A. sözde bir kimliği teyid edemez.

Hesabınızda kaydedilen her tür ve bütün faaliyetlerden tek sorumlu kişi sizsiniz ve her seansın sonunda hesabınızdan çıktığınızdan veya kaydınızı kapattığınızdan emin olmalısınız. Ortak bir bilgisayar veya başkalarının erişim sahibi olduğu bir bilgisayar kullanıyorsanız, doğru bir şekilde bağlantıyı kestiğinizden ve Siteler ile kullandığınız bilgisayar sisteminden çıkmak için bütün ilgili talimatları uyguladığınızdan emin olun, ki böylece başkalarının hesabınıza erişim sağlamasına izin vermeyin.

3. Kısıtlı Haklar

Sitelerdeki bilgiler “Kısıtlı Haklar” ile sunulmaktadır. Bunların kullanımı, çoğaltılması veya ifşa edilmesi, geçerli kanun ve yönetmeliklerde detaylıca belirlendiği şekilde, kısıtlamalara tâbidir.

4. Ürünler ve Fiyat Politikası, Mevcudiyet ve İstihdam Hakkında Bilgi

Casino Rodos S.A., fiyatlar veya diğer bilgilere ilişkin basım hataları veya başka hata ya da eksikliklerden sorumlu değildir. Bütün ürün satışları ve reklamlar bu Kullanım Şartlarına tâbidirler. Promosyon teklifleri ve fiyatları sınırlı bir zaman dilimi için geçerlidir. fiyatlar ve promosyon teklifleri, önceden haber vermeksizin, değişikliğe tâbidirler. Stok ve mevcudiyet hızlı değişime tâbidir. Buna ilaveten, Sitelerdeki kariyer fırsatları önceden haber vermeksizin değişikliğe tâbidir. Güncel bilgi için lütfen Casino Rodos S.A. mekanlarına danışın.

5. Davranışınız

Aşağıdakileri yapmamayı kabul ediyorsunuz:

A. Aşağıdaki gibi bir içerik veya materyali herhangi bir şekilde Sitelere veya Hizmetlere yüklemeyi, iletmeyi, iletişim kurmayı, göndermeyi veya kullanılabilir hale getirmeyi: (i) hatalı olan, doğru olmayan, yanıltıcı, hileli, yasadışı (tüketiciyi koruma, haksız rekabet, ayrımcılık karşıtı veya yanlış reklamların tâbi olduğu kanunlar dahil), zararlı, tehdit edici, taciz edici, hileli, iftira edici, etik olmayan, kaba, müstehcen, başkasının gizliliğine müdahaleci, iftira ve / veya sakıncalı, (ii) telif hakkı olsun, ticari marka, ticari sır, entelektüel ya da diğer haklar, ya da mülkiyet hakkı, ya da tanıtım veya gizlilik hakları gibi, üçüncü tarafların fikri mülkiyet hakkını ihlal edici, veya (iii) virüsler, solucanlar, Truva atları, zaman bombaları, iptal botları, Paskalya yumurtaları, bozuk dosya veya başka bir benzer yazılım veya programlar içeren hakları ya da verileri, kişisel verileri, bilgisayar yazılımlarını veya donanımlarını veya telekomunikasyon ekipmanını durdurmak, müdahale etme, önleme, istimlak etme, yok etme veya işlevselliğini sınırlandırmak için tasarlanmış programlar içeren.

B. Sitelerde mevcut veya Hizmetlerde müsait olan veya Sitelere veya Hizmetlere yüklenen bir dosyada mevcut olan, orijin mülkiyet atamalarını veya herhangi içerikteki kaynakları değiştirmeyi, kaldırmayı veya tahrif etmeyi.

C. Casino Rodos S.A. yetkilileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, başka bir kişi veya şirket kimliğini taklit etmeyi veya bir birey ya da şirket ile olan ilişkinizi yanlış bir şekilde açıklamayı veya yanlış tanıtmayı.

D. Sitelere veya Hizmetlere ya da Sitelerin ve/veya Hizmetlerin herhangi bir kullanıcısının hesabına herhangi bir yoldan izinsiz erişim elde etmeye teşebbüs etmeyi.

E. Sitelerin verilerini veya içeriklerini, bizim önceden yazılı iznimiz olmaksızın, bir robot, örümcek, kazıyıcı ya da başka otomatik ya da manuel işleme veya izleme araçları kullanımı. Önceden yazılı iznimiz olmaksızın, bir koleksiyon, seçim, veritabanı veya dizin oluşturmak için Sitelerden sistemli olarak veri veya içerik alınması yasaktır.

F. Sitelerin ve/veya Hizmetlerin altyapısına aşırı veya orantısız yük bindiren herhangi bir eylemde bulunmayı.

G. Casino Rodos S.A.’ye bir yükümlülük oluşturmayı veya Casino Rodos S.A.’in ortakları veya başka satıcıları tarafından sağlanan bilgi teknolojisi hizmetlerinin (kısmen veya tamamen) kaybına yol açmayı veya

H. Hizmetleri kullanmaya başlayan ve bir katkı ya da başka türden ücret ödeyerek Casino Rodos S.A.’in yürürlükteki kanun, tüzük, hüküm veya yönetmelikleri ihlal etmeye zorlayacak olan veya işbu Kullanım Şartlarını ya da Kişisel Veri Koruma Politikasını ihlal eden işlemleri tamamlamayı.

Sitelerin veya Hizmetlerin düzgün işleyişine karışan veya karışmaya teşebbüs eden herhangi bir cihazın veya yazılımın kullanımı kat-i suretle yasaktır.

6. Tescilli Hakların Kısıtlanması

A. Bütün bilgilendirme metinleri, tasarımları, reklam imajları ve sunumları, fotoğraf, işitsel materyal, video, mesajlar, interaktif ve anlık mesajlaşma tasarım ve fonksiyonları, dosyalar, belgeler, görüntüler veya diğer materyaller (kollektif olarak “Materyaller”) de dahil – ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Sitelerdeki bütün materyal, ister kamuya açık gönderilsin, ister gizlice iletilsin, ayrıca türev çalışmalar Casino Rodos S.A.’e veya Casino Rodos S.A.’e izin veren üçüncü kişilere aittir ve telif hakları, ticari marka ve fikri mülkiyet kanunlarınca korunurlar.

Sitelerde görünen ticari markalar, logolar, imajlar, sesli materyal ve hizmet markaları Casino Rodos S.A.’e veya üçüncü kişilere aittir. Öncesinde Casino Rodos S.A.’in yazılı izni olmaksızın, mülkiyeti göndermemeyi kabul ediyorsunuz.

B. Sitelerdeki Materyallerin çoğaltılması, reprodüksiyonu, herhangi bir şekilde yüklenmesi, gönderilmesi, iletilmesi veya dağıtımı, e-mail veya başka elektronik araçlar da dahil, öncesinde Casino Rodos S.A.’in yazılı izni olmaksızın yasaktır. Casino Rodos S.A.’in önceden izni olmaksızın Materyallerdeki herhangi bir değişiklik, Materyallerin herhangi bir web sitesinde veya ağlı bilgisayar ortamında kullanımı veya Materyallerin kişisel ve gayri ticari olmayan bir amaç için kullanımı yasaktır ve Materyallerdeki telif hakları, ticari marka ve diğer tescilli hakların ihlalini oluşturur.

C. Siteler ve/veya Hizmetler için sağladığınız (“Sunuş”) her tür hak, unvan ve ilgi, bütün ilgili telif hakları da dahil, ayrıca öneriler, fikirler, geri beslemeler, tavsiyeler, yorumlar, gönderiler veya başka bilgiler sadece Casino Rodos S.A.’e aittir ve Siz bu Sunuşları Casino Rodos S.A.’e ücretsiz olarak vermeyi kabul ediyorsunuz. Casino Rodos S.A. bu Sunuşları uygun gördüğü şekilde kullanabilir veya kullanmaz.

7. Başka Web Sitelerine Bağlantılar

Sitelerde size kolaylık sağlamak için üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar yer almaktadır. Üçüncü kişi web sitelerinde yer alan bağlantılardan Sitelere erişim kazanabilirsiniz. Bu web siteleri Casino Rodos S.A’in kontrolünde değildir. Casino Rodos S.A. üçüncü kişi web sitelerinin, kullanıcıyı Casino Rodos S.A. Sitelerine yönlendiren üçüncü kişi web sitelerinde sağlanan bilgiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, içeriği veya gizlilik uygulamalarını desteklemez, benimsemez veya bunlar hakkında hiçbir sorumluluk üstlenmez. Casino Rodos S.A. Sitelerine üçüncü bir kişinin bağlantısından ulaştıysanız, bu şartlar ve işbu Kullanım Şartlarının koşullarına tâbi olmaya devam edersiniz. Casino Rodos S.A. hiçbir şekilde başka web sitelerinde bulunan veya müsait olan materyallerden sorumlu değildir.

8. Garantilerden Feragat

A. Sitelerin ve hizmetlerin kullanımının kendi sorumluluğunuzda olduğunu açıkça kabul edersiniz. Siteler, hizmetler ve sitelerde veya hizmetlerdeki herhangi bir içerik veya sitelerde veya hizmetlerden indirilebilen içerikler “oldukları gibi” ve “mevcut oldukları gibi” sağlanır. Casino Rodos S.A., satılabilirlik, engelsiz kullanım, amaç veya ihlal için uygunluk garantileri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, açık veya zımni bütün garantilerden feragat eder. Sözlü veya yazılı olarak sizin tarafınızdan Casino Rodos S.A.’e sağlanan veya sitelerden veya hizmetlerden elde edilen hiçbir görüş veya bilgi, işbu sözleşmede açıkça ifade edilmeyen bir garanti yaratmaz.

B. Casino Rodos S.A., sitelerde sağlanan veya buralardan indirilen hizmetlerin veya herhangi bir içeriğin sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını, doğru, tam veya dakik olacağını veya sitelerin veya hizmetlerin kesintisiz, dakik, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmez. Web sitesinin içeriğinin hatalı, eksik olması veya güncel olmaması durumunda, Casino Rodos S.A. kasten materyali tahrif etmez veya kasten yanlış bilgi vermez.

C. Siteleri veya hizmetleri kullanarak veya sitelerde veya hizmetlerde yer alan içeriği kullanarak başka araçlarla indirdiğiniz veya elde ettiğiniz herhangi bir materyalin ve/veya verilerin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve bilgisayar sisteminizde bu tür materyal ve/veya verilerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir hasardan ve herhangi bir veri kaybından dolayı tek sorumlu siz olduğunuzu anlar ve kabul edersiniz.

D. Casino Rodos S.A., sitelerde yer alan, önerilen veya atıfta bulunulan bilgilerden veya fikirlerden, hizmetlerinden veya şahsen yaptığınız benzeri bir kullanımdan dolayı, doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir.

E. Casino Rodos S.A. ve lisansörleri sitelerin veya hizmetlerin veya sitelerde veya hizmetlerde yer alan veya buralardan indirilen diğer her tür içeriğin, her coğrafi bölgede kullanıma uygun veya müsait olduğunu beyan ve garanti etmezler. Hizmetleri Yunanistan dışında kullanıyorsanız, diğer ülkelerin ithalat ve ihracat yönetmelikleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bütün yürürlükteki kanunlarla uyum hakkında tek sorumlu sizsiniz.

9. Yükümlülüğün Sınırlandırılması

Casino Rodos S.A. ve çalışanları, sitenin, sitelerin içeriğindeki hizmetlerin veya hizmetlerin veya sitelerden ve siteler kanalıyla indirilebilen hizmetlerin kullanımı veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi doğrudan, dolaylı, tesadüfi, özel veya bağlı olan hasardan veya sitelerden, hizmetler kanalıyla elde edilen herhangi bir bilgiden veya hasar öngörülebilir dahi olsa, veya Casino Rodos S.A. bu tür bir hasar ihtimalinden bilgi sahibi edildiyse, kâr, kullanım, veri veya diğer maddi olmayanların kaybından dolayı hasar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, iletinize veya verilerinize izinsiz erişimden veya değişikliğinden kaynaklanan ikamet hizmetlerin tedarik maliyetinden sorumlu değildirler. Casino Rodos S.A.’in işbu sözleşmeden kaynaklanan toplam sorumluluğunun tarafınızca Casino Rodos S.A.’den sitelere ve/veya hizmetlere erişim için aldığınız toplam rakamı aşmayacağını kabul edersiniz.

10. Tazminat

Casino Rodos S.A.’i, yan şirketlerini ve malvarlığını (ayrıca ilgili çalışanlarını, yetkililerini, müdürlerini, ortaklarını, acentalarını, lisansörlerini ve onların varislerini ve hak sahiplerini), üçüncü kişi web sitelerinden kaynaklanan bilgi de dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın, Sitelerin, Hizmetlerin ve/veya bunların herhangi bir içeriğinin uygun veya uygunsuz kullanımından kaynaklanan, makul avukatlık ücretleri de dahil, her tür alacak, hasar, maliyet ve masrafı tazmin edeceğinizi, bunları tenzih edeceğinizi ve serbest bırakacağınızı kabul edersiniz.

11. Sitelerde Değişiklikler

Casino Rodos S.A. herhangi bir zamanda, hiçbir uyarıda bulunmaksızın, Sitelerinin ve/veya Hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını değiştirme, askıya alma ve durdurma hakkını saklı tutar. Aksine beyanda bulunulmadığı sürece, yenilenen Sitelerin veya Hizmetlerin yeni özellikleri işbu Kullanım Şartlarına tâbi olacaktır. Siteler halen kullanıcıların erişimine herhangi bir ücret olmaksızın açıktır. Ancak Casino Rodos S.A. gelecekte Sitelerin veya Hizmetlerin herhangi bir kısmının erişimi veya kullanımı için ücret alma hakkını saklı tutar.

12. Kullanım Şartlarına Uymama

Casino Rodos S.A.ö Kullanım Şartlarını ihlal ederseniz veya Bize sağladığınız herhangi bir bilgiyi kontrol etme veya teyid etme imkanımız yoksa veya Eylemlerinizin Size, Casino Rodos S.A.’e, başka Konuklara veya kullanıcılara veya Bize mali kayıplara veya hukuki sorumluluğa yol açabileceğini düşünüyorsak, gerekli gördüğü taktirde, öncesinde haber vermeksizin, Verilerinizi Sitelerden çıkarabilir, topluluğu eylemleriniz hakkında uyarabilir, bir uyarı gönderebilir, hesabınızı ve Sitelerde gerçekleştirdiğiniz her tür aktiviteyi askıya alabilir veya acilen sonlandırabilir ve Hizmetlerimizi size vermeyi reddedebilir. Casino Rodos S.A. gerekli gördüğü taktirde, Sitenin kaydınızı gerektiren bölümlerine herhangi bir kullanıcı tarafından erişimi reddetme hakkını saklı tutar. Casino Rodos S.A.’in Size veya herhangi bir üçüncü kişiye sizin Materyallere, İçeriğe, Hizmetlere ve/veya Sitelere erişiminizin sonlandırılmasından sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.

13. Anlaşmazlıkların Çözümü, Mevcut Mevzuat, Yargı Yetkisi

Kullanım Şartları Yunan hukukuna tâbidir ve buna göre yorumlanır. Kullanım Şartlarından veya bunlarla ilgili olarak çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık veya iddia veya bunların ihlali Yunan hukukuna göre çözümlenir. Nereden alınırsa alınsın, Kişisel Verilerin yönetimine ilişkin Yunan Hukukunun gereklerini uygulamaktayız ve Casino Rodos S.A. tarafından yönetilen her malvarlığı, yerleşik olduğu yerin yargı yetkisindeki yerel gizlilik kanunlarına uyum sağlamaktadır.

Kullanıcılar 2472/1997 sayılı Yunan Kanununda (ve 2819/2000 sayılı Kanun, 3471/2006 sayılı kanun, 207/1998 ve 79/2000 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, ile 95/46/EC ve 97/66/EC sayılı AB Direktiflerinde) Verilerin Korunması hakkındaki hakları ve özellikle bilgiye, erişime ve itibara yönelik hakları korurlar.

14. Casino Rodos S.A.’in Kişisel Veri Koruma Politikası

Casino Rodos S.A. tüketiciler için güvenilir bir ortam sağlandığını temin eder. Her ne kadar Casino Rodos S.A. bir finansal kurum olmasa da, Casino Rodos S.A. Site Konukların ve kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder.

15. Genel

Siz ve Casino Rodos S.A. bağımsız taraflarsınız ve işbu Kullanım Şartlarından hiçbir kuruluş, şirket, ortak girişim, işçi- işveren veya imtiyaz hakkı veren – alan ilişkisine sebep verilmez ve yaratılmaz.

Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmü yetki sahibi bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak görülürse, bu hüküm Kullanım Şartlarından çıkarılır ve Kullanım Şartları tam yürürlükte olmaya devam eder. İhlal edenlerden herhangi bir tarafın feragati veya kullanım şartlarının ihlali, önceki veya sonraki bir ihlal veya kusurdan feragat anlamına gelmez. Paragraf başlıkları sadece kolaylık amacıyla kullanılmaktadır.

Sitelere veya hizmetlere erişim sağladığınızda, kullanım şartlarını okuyup anladığınızı ve buralarda yer alan şart ve koşullara tâbi olmayı kabul edersiniz.

İşbu politika οnline ihlal durumunda, sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin kanunun gereklerine tam olarak uymak için tasarlanmıştır.