Menu

תנאים

אנא קראו היטב את התנאים הבאים טרם השימוש באתר האינטרנט (www.casinorodos.gr):

 1. אנא קראו היטב את התנאים והדרישות הבאים.

הסכם זה (“תנאי השימוש”) הוא חוזה מחייב מבחינה משפטית ביניכם (“ביניכם”, “שלכם”) ובין היחידות, המחלקות, חברות הבת והשותפים האסטרטגיים של חברת קזינו רודוס ס.א. (“Casino Rodos S.A.”, “אנחנו”, “שלנו”). הסכם זה חל על השימוש בכל אתר אינטרנט או דף אינטרנט המופעל על ידי קזינו רודוס ס.א. וחברות הבת שלה, כולל כל אתר אינטרנט שדרכו הגעתם אל הסכם זה (ביחד, “האתרים”). באמצעות האתרים קזינו רודוס ס.א. מציעה גישה לשירותים ולמוצרים מסוימים (ביחד, “המוצרים”), הכוללים חדשות לתאגידים ולמשקיעים, מידע לגבי המלון והקזינו, שירותי הזמנת מקומות לינה, מסעדות ותוכניות בידור, הרשמה לתוכניות מנויים, רישום למועדונים, פרסום והצעות קידום מיוחדות, כולל עבור תעסוקה, מכירת סחורה, מגזין מקוון, מקורות ורישום מקוונים עבור סוחרים וסוכני נסיעות ובקשות מקוונות לכרטיסי אשראי (ביחד, “השירותים”).

עליכם לקרוא, להסכים ולקבל את כל התנאים והדרישות המפורטים בתנאי שימוש אלו החלים על המכירה ועל האספקה של כל המוצרים ועל הגישה והשימוש בכל השירותים, ואת מדיניות השמירה על מידע אישי הכוללת את התנאים והדרישות המפורטים במפורש להלן, וכן את התנאים והדרישות הכלולים על פי סימוכין, טרם תוכלו להתארח (“האורחים”) באתרי קזינו רודוס ס.א. עם כניסתכם אל האתרים ואל המוצרים או השירותים אתם מקבלים עליכם את התנאים והדרישות המפורטים בתנאי שימוש אלו. אם אינכם מסכימים להם, לא תוכלו להשתמש בשירותים או להיכנס לאתרים, או לרכוש מוצרים.

הכניסה לאתרים מותרת לשני סוגי משתמשים – משתמשים הנכנסים לאתרים בלי להעלות מידע לאתרים או להוריד מידע מהאתרים וללא גישה לשירותים המוגנים בסיסמה (כגון ביצוע הזמנות), ואורחים. שירותים המוגנים בסיסמה זמינים לאורחים בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שירותים המוגנים בסיסמה אינם זמינים למי שטרם מלאו לו 21 שנה או לאורחים שנחסמו או שחסמו את עצמם באופן זמני או קבוע. אין לעשות שימוש באתרים או להיכנס אליהם או אל השירותים ואין לרכוש מוצרים ללא אישור.

חברת קזינו רודוס ס.א. שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התנאים והדרישות ואת המוצרים והשירותים על פי שיקול דעתה. התנאים והדרישות וכן המוצרים והשירותים יפורסמו על ידה באתריה. השימוש באתרים לאחר כל שינוי כאמור יחשב הסכמה לפעול על פי התנאים והדרישות המתוקנים של תנאי השימוש ולהיות מחויב על ידם.

תוקפה של הרשות הניתנת על פי הסכם זה תפוג באופן אוטומטי וללא הודעה נוספת בכל מקרה של הפרת תנאי ההסכם. במקרה האמור הנכם מסכימים בזאת להשמיד מיד כל חומר שהורדתם או שהדפסתם. שימוש אסור בכל חומר המופיע באתר אינטרנט זה עלול להוות הפרה של חוקים מקומיים ובינלאומיים הנוגעים לזכויות יוצרים, סימנים רשומים, פרטיות ופרסום, וכן תקנות וחוקי תקשורת.

 1. סיסמאות ואבטחה

כדי להיכנס לחלקים מסוימים של האתרים או של השירותים נדרש חשבון אורח. הכניסה לאתרים או לשירותים מותרת רק למשתמשים הרשומים עם קזינו רודוס ס.א. כדי ליצור חשבון משתמש עליכם להשלים את תהליך הרישום ולספק לקזינו ס.א. מידע מדויק, שלם ומעודכן על פי הנדרש בטופס הרישום המתאים. הרישום לשירותים מהווה הסכמה לספק מידע מדויק, שלם ומעודכן לגביכם ולגבי הארגון שלכם ולעדכן מידע זה באופן מידי בעת הצורך. בכל מקרה של חשד כי המידע האמור אינו נכון, אינו מדויק, אינו מעודכן או חסר, קזינו ס.א. רשאית, אך אינה חייבת, להשהות או לחסום את גישתכם לאתרים או לשימוש בשירותים או לדרוש מכם לעדכן את המידע.

בכניסה הראשונה לשירותים יתכן שתתבקשו לבחור סיסמה אישית שאין להעבירה לאחר: יתכן שתתבקשו גם לספק מידע חסוי על פי בחירתכם (כגון שם הנעורים של אימכם, שם של חיית מחמד, עיר לידה וכד’) שישמש את קזינו רודוס ס.א. לאימות זהותכם במקרה שתבקשו לשחזר סיסמה שאבדה או נשכחה. מידע אישי זה לא יועבר לצד שלישי, מלבד על פי האמור במדיניות השמירה על מידע אישי, ויחולו עליו התנאים של מדיניות השמירה על מידע אישי הנוכחית או תנאי האתרים.

יתכן שימוש בקבצי Cookies לצורך זיהוי משתמשים בעת הרישום באתרים. אף על פי כן, בשל הקושי לזהות משתמש ברשת אין באפשרות קזינו רודוס ס.א. לאמת זהות כאמור.

הנכם אחראיים באופן בלעדי לכל פעילות הנרשמת בחשבונכם ועליכם לוודא כי יצאתם מהחשבון בסיומה של כל התחברות. אם אתם משתמשים במחשב ציבורי או במחשב שלאחרים עשויה להיות גישה אליו, וודאו כי אתם פועלים על פי כל ההוראות המתאימות כדי להבטיח שהתנתקתם ויצאתם כהלכה מהאתרים וממערכת המחשב שבה אתם משתמשים כדי למנוע מאחרים גישה לחשבונכם.

 1. זכויות מוגבלות

המידע שבאתרים נמסר עם “זכויות מוגבלות”. שימושו, שכפולו או גילויו כפופים למגבלות המפורטות בחוקים ובתקנות החלים.

 1. מידע בנוגע למוצרים, מדיניות מחירים, זמינות ותעסוקה

חברת קזינו רודוס ס.א. אינה אחראית לשגיאות דפוס או לשגיאות או השמטות אחרות הנוגעות למחירים או למידע אחר. כל המכירות והפרסומים של מוצרים כפופים לתנאי שימוש אלו. תוקפם של הצעות קידום מכירות ושל מחירים מוגבל בזמן. מחירים והצעות קידום מכירות עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. מלאי וזמינות משתנים במהירות. בנוסף, הזדמנויות תעסוקה המופיעות באתר עשויות להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אנא פנו לקזינו רודוס ס.א. לקבלת מידע עדכני.

 1. התנהגות

הנכם מסכימים להימנע מ-

א.      להעלות, לשדר, להעביר, לשלוח או להפוך לזמין לאתרים או לשירותים בכל צורה תוכן (1) שגוי, בלתי מדויק, מטעה, שקרי, בלתי חוקי (כולל חוקים הנוגעים להגנת הצרכן, תחרות בלתי הוגנת, הפלייה או פרסום שווא), פוגעני, מאיים, מתעלל, מציק, בלתי ישר, משמיץ, בלתי מוסרי, גס, מגונה, החודר לפרטיות של אחר, שיש בו משום הוצאת דיבה או בלתי נעים; (2) הפוגע בקניין הרוחני של צד שלישי, בין אם הקניין האמור הוא זכות שמורה, פטנט, סימן רשום, סוד מסחרי, זכות רוחנית או אחרת, ובין אם הוא זכות או זכויות קנייניות של פרסום או פרטיות; או (3) המכיל וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, פצצות זמן, בוט ביטול, ביצי חג הפסחא, קבצים פגומים או תוכנות או תוכניות דומות אחרות שנועדו לשבש, להפריע,  ליירט, להפקיע, להרוס או להגביל את פעולת הנתונים, המידע האישי, תוכנת או חומרת מחשב או ציוד תקשורת.

ב.      לשנות, להסיר או לזייף מאפיינים או שיוכי מקור קנייניים אחרים של כל תוכן הקיים באתרים או זמין דרך השירותים או קיים בקובץ שהועלה לאתרים או לשירותים.

ג.        להתחזות לאדם אחר או לחברה אחרת, כולל – ללא הגבלה – בעלי תפקידים של קזינו רודוס ס.א., או להציג מצג שווא של יחסיכם עם כל אדם או חברה.

ד.      לנסות להשיג גישה בלתי חוקית לאתרים או לשירותים, או לחשבון של אחד ממשתמשי האתר או השירותים בכל אמצעי.

ה.      להשתמש ברובוט, עכביש, סורק או כל אמצעי אוטומטי או ידני אחר לעיבוד או לניטור של הנתונים או של התוכן של האתרים ללא אישור קודם בכתב. אחזור שיטתי של נתונים או של תוכן מהאתרים לשם יצירה או בנייה, באופן ישיר או עקיף, של אוסף, מבחר, מסד נתונים או ספרייה ללא אישור בכתב אסור בהחלט.

ו.        לעשות כל פעולה שתגרום לעומס יתר או לעומס בלתי הולם על תשתית האתרים או השירותים.

ז.       להוות נטל על קזינו רודוס ס.א. או לגרום לאבדן (חלקי או שלם) של שירותי טכנולוגיית מידע המסופקים על ידי שותפים או ספקים אחרים של קזינו רודוס ס.א.; או

ח.      להשלים עסקאות שהחלו בשימוש בשירותים ושהתשלום עבורן יגרום לקזינו רודוס ס.א. להפר חוקים , תקנות או הוראות חלים, או להפר את תנאי שימוש אלו או את מדיניות השמירה על מידע אישי.

השימוש בכל מתקן או תוכנה המפריעים או המנסים להפריע לפעולתם התקינה של האתרים או של השירותים אסור בהחלט.

 1. מגבלות זכויות קניין

א.      כל החומרים שבאתרים, כולל – ללא הגבלה – כל הכיתוב, העיצוב, התמונות והמצגות של פרסומות, צילומים, חומרי שמע, וידאו, הודעות, עיצוב ופעולות מסרים אינטראקטיביים ומיידיים, קבצים, מסמכים, תמונות או חומרים אחרים (ביחד, “החומרים”), בין אם הם מפורסמים בציבור ובין אם הם משודרים באופן פרטי, וכן כל היצירות הנגזרות, שייכים לקזינו רודוס ס.א. או לצד שלישי שהעניק לקזינו רודוס ס.א. את זכות השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החוקים הנוגעים לזכויות יוצרים, לסימנים מסחריים ולקניין רוחני. הסימנים המסחריים, הסמלילים, התמונות, חומרי השמע וסימני השירות המופיעים באתרים שייכים לקזינו ס.א. או לצד שלישי. הינכם מסכימים לא לפרסם או לעשות שימוש בקניין האמור ללא אישור קודם של קזינו רודוס ס.א.

ב.      כל שכפול, שחזור, פרסום מחדש, העלאה, פרסום, שידור או הפצה בכל אמצעי, כולל דואר אלקטרוני או כל אמצעי אלקטרוני אחר, של החומרים המופיעים באתרים אסור ללא הסכמה מוקדמת של קזינו רודוס ס.א. כל שינוי של החומרים, שימוש בחומרים בכל אתר או רשת מחשבים או שימוש בחומרים לכל מטרה שאינה אישית או לכל מטרה מסחרית ללא הסכמה קודמת של קזינו רודוס ס.א. אסור ומהווה הפרה של זכויות היוצרים, הסימנים הרשומים וזכויות קניין אחרות הנוגעות לחומרים.

ג.        חברת קזינו רודוס ס.א. היא הבעלים הבלעדי של כל זכות ועניין, כולל זכויות היוצרים, וכן של כל הצעה, רעיון, משוב, המלצה, הערה או מידע אחר שתספקו לאתרים או לשירותים (“הגשות”), והנכם מסכימים לספק הגשות אלו לקזינו רודוס ס.א. ללא תשלום. קזינו רודוס ס.א. עשויה להשתמש בהגשות אלו על פי ראות עיניה.

 1. קישורים לאתרים אחרים

כדי לסייע לכם האתרים מכילים קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי. באפשרותכם גם לגשת אל האתרים דרך קישורים הנמצאים באתרי צד שלישי. אתרים אלו אינם נמצאים תחת שליטתו של קזינו רודוס ס.א. וקזינו רודוס ס.א. אינה נושאת בכל אחריות לתוכן או לנוהלי השמירה על הפרטיות של אתרי צד שלישי, כולל – ללא הגבלה – מידע המסופק באתרי צד שלישי שעשויים להוביל את המשתמש לאתרים של קזינו רודוס ס.א. התנאים והדרישות ותנאי השימוש האמורים יחולו עליכם גם אם הגעתם לאתרים של קזינו רודוס ס.א. דרך קישור של צד שלישי. בכל מקרה, חברת קזינו רודוס ס.א. אינה אחראית לתכנים ולחומרים הזמינים באתרים אחרים.

 1. מיאון ערובה

א.      הנכם מסכימים בזאת כי השימוש באתרים ובשירותים יעשה על אחריותכם בלבד. האתרים, השירותים וכל תוכן אחר המופיע במסגרת האתרים או השירותים או שניתן להורידו מהאתרים או באמצעות השירותים, מסופקים “כמות שהם” ו”על פי זמינותם”. קזינו רודוס ס.א. מסירה מעצמה כל ערובה, מפורשת או משתמעת, כולל – ללא הגבלה – ערובה לסחירות, לשימוש בלתי מוגבל, להתאמה למטרות או לאי-הפרה. כל עצה או מידע שנמסר על ידכם לקזינו רודוס ס.א., בין אם בעל פה ובין אם בכתב, או שהתקבל דרך האתרים או השירותים, לא יהווה עילה לערובה שאינה מפורטת במפורש בהסכם זה.

ב.      קזינו רודוס ס.א. אינה ערבה לכך שהשירותים או כל תוכן המסופק דרך האתרים או שמופיע באתרים או שניתן להורדה מהאתרים יעמוד בדרישותיכם, יהיה מדויק, שלם, מעודכן או יימסר בזמן, או שהגישה לאתרים או לשירותים לא תופרע, תעשה בזמן, תהיה בטוחה או נקייה משגיאות. אם תוכן האתרים אינו מדויק, שלם או מעודכן, אין זה כתוצאה מזיוף מכוון או ממסירה מכוונת של מידע שגוי מצדה של קזינו רודוס ס.א.

ג.        הנכם מבינים ומסכימים כי השימוש בכל חומר או נתונים שהורדתם או שהשגתם באמצעים אחרים דרך השימוש באתרים או בשירותים או כל תוכן אחר המופיע באתרים או בשירותים יעשה על אחריותכם בלבד, וכי האחריות לכל נזק שייגרם מערכת המחשב שלכם וכל אובדן של נתונים כתוצרה מהורדה של חומרים או תכנים כאמור חלה עליכם בלבד.

ד.      קזינו רודוס ס.א. אינה אחראית לכל אבדן או נזק שעלול להיגרם ישירות או בעקיפין עקב המידע או הרעיונות המופיעים או נרמזים באתרים ובשירותים או שאליהם מתייחסים האתרים והשירותים, או עקב כל שימוש דומה אחר שתעשו.

ה.      קזינו רודוס ס.א. ומעניקי הרישיון שלה אינם מתחייבים או ערבים לכך שהאתרים או השירותים או כל תוכן אחר המופיע באתרים או בשירותים או שניתן להורדה מהאתרים, מתאים או זמין לשימוש בכל מקום גיאוגרפי. בעת השימוש בשירותים מחוץ ליוון הנכם נושאים באחריות לציית לחוקים החלים, כולל –ללא הגבלה – תקנות היבוא והיצוא של מדינות אחרות.

 1. הגבלת אחריות

חברת קזינו רודוס ס.א. ועובדיה אינם אחראיים לכל נזק ישיר, עקיף, נסיבתי או מיוחד הנובע מהשימוש באתרים, בשירותים, בתכני האתרים או השירותים או בתכנים הניתנים להורדה מהם ובאמצעותם, או לכל מידע שנמסר באתרים או דרך השירותים, או לעלות השימוש בשירותים חליפיים עקב גישה אסורה או לשינוי השידור והמידע שלכם, כולל – ללא הגבלה – אבדן של רווחים, של שימוש, של נתונים או של נכסים בלתי מוחשיים אחרים, גם אם ניתן לצפות את הנזק מראש או אם האפשרות של נזק כאמור ידועה לקזינו רודוס ס.א. הנכם מסכימים כי סך האחריות של קזינו רודוס ס.א. העולה מהסכם זה לא יעלה על הסכום המדויק שקיבלה מכם קזינו רודוס ס.א. לצורך קבלת גישה לאתרים ושימוש בשירותים.

 1. פיצוי

הנכם מסכימים לפצות, למחול ולפטור את חברת קזינו רודוס ס.א., את חברות הבת שלה ואת נכסיה (וכן את עובדיה, בעלי התפקידים שלה, מנהליה, בעלי המניות שלה, סוכניה, מעניקי הרישיון שלה ואת מחליפיהם ואת מוטביהם בהתאם) מכל תביעה, נזק, עלות או הוצאה, כולל הוצאות משפטיות סבירות, העולים או נוגעים לשימוש הולם או בלתי הולם באתרים, בשירותים ובכל תכניהם, כולל – ללא הגבלה – מידע שמקורו באתרי צד שלישי המקושרים לאתרים.

 1. שינוי האתרים

חברת קזינו רודוס ס.א. שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשהות ולהפסיק את האתרים במלואם או בחלקם וכן את השירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אלא אם כן יצוין אחרת, תכונות חדשות של האתרים או של השירותים המתוקנים יהיו כפופים להוראות השימוש הנוכחיות. הגישה אל האתרים הינה ללא תשלום כיום. אף על פי כן, קזינו רודוס ס.א. שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור הגישה לכל חלק מהאתרים או השירותים בעתיד.

 1. אי ציות לתנאי השימוש

במקרה הצורך קזינו רודוס ס.א. עשויה להסיר את הנתונים שלכם מאתריה, לידע את הציבור על פעולותיכם, לשלוח אליכם אזהרה, להשהות או לבטל לאלתר את חשבונכם וכל פעולה שביצעתם באתרים ללא הודעה מוקדמת ולסרב לספק לכם את שירותיה במקרה של הפרה של הוראות השימוש, או אם אין באפשרותכם לבדוק או לאשר את המידע שנמסר לה על ידכם, או אם קיים חשש שפעולותיכם יגרמו להפסדים כספיים או להטלת אחריות משפטית עבורכם, עבור קזינו רודוס ס.א. או עבור מי מהאורחים ומהמשתמשים האחרים. במקרה הצורך קזינו רודוס ס.א. שומרת לעצמה את הזכות לחסום בכל עת את הגישה של כל משתמש לחלקי האתר הדורשים רישום. הינכם מסכימים כי קזינו רודוס ס.א. אינה נושאת באחריות כלפיכם או כלפי כל צד שלישי במקרה של חסימת הגישה שלכם לחומרים לתכנים, לשירותים ולאתרים.

 1. יישוב מחלוקות, חקיקה קיימת, תחום שיפוט

תנאי השימוש יהיו כפופים לחוק היווני ויפורשו בהתאם לו. כל מקרה של מחלוקת או של תביעה שעלול לעלות בנוגע לתנאי השימוש או להפרתם ייושב במסגרת החוק היווני. אנו מיישמים את דרישות החוק היווני בנוגע לניהול של מידע אישי מכל מקור וכל נכס המנוהל על ידי חברת קזינו רודוס ס.א. פועל בהתאם לחוקי הפרטיות המקומיים בתחום השיפוט שבו הוא נמצא.

המשתמשים ישמרו על הזכויות המוקנות להם מתוקף החוק היווני 2472/1997 בנוגע לשמירת מידע (וכן חוק 2819/2000, חוק 3471/2006, צווים נשיאותיים 207/1998 ו-79/2000 והוראות 95/46/EC ו-97/66/EC של האיחוד האירופי), ובמיוחד על הזכות הנוגע למידע, גישה ומוניטין.

 1. מדיניות השמירה על מידע אישי של קזינו רודוס ס.א.

קזינו רודוס ס.א. מבטיחה לספק סביבה בטוחה ללקוחותיה. אף על פי שקזינו רודוס ס.א. אינה מוסד פיננסי, היא מתחייבת לכבד את זכויות הפרטיות של אורחי ומשתמשי האתר.

 1. כללי

אתם וקזינו רודוס ס.א. מהווים צדדים נפרדים ואין בתנאי שימוש אלו ליצור יחסים של ארגון, חברה, יזמה משותפת, עובד-מעביד או בעל זיכיון-מקבל זיכיון.

אם תחשב אחת מהוראות תנאי השימוש לבלתי תקיפה או לבלתי ניתנת להחלה על ידי בית המשפט של רשות מוסמכת, תוסר הוראה זו מתנאי השימוש. מלבד זאת יישארו תנאי השימוש בתוקף. ויתור מצד אחד הצדדים על הפרה של תנאי השימוש לא יחשב ויתור על הפרה קודמת או עתידית. כותרות הפסקאות משמשות לצורך נוחות בלבד.

עצם הכניסה לאתרים או לשירותים תחשב אישור כי קראתם והבנתם את תנאי השימוש וכי אתם מסכימים לציית לתנאים ולדרישות המפורטים בהם.

מדיניות זו נועדה לציית באופן מלא לדרישות החוק בנוגע למגבלות האחריות המשפטית במקרה של עבירה מקוונת.