ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ 3 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ – 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 1. H KAZINO ΡΟΔΟΥ Α.Ε. (εφεξής «ΚΡΑΕ») διενεργεί 2 (δύο) λαχειοφόρες κληρώσεις κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από την Κυριακή 3 έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 κατά τις παρακάτω ώρες:

 

A: Μία κλήρωση μεταξύ 20:00 – 21:00 που θα προσφέρει στο νικητή € 200 (διακόσια)

B: Μία κλήρωση μεταξύ 23:00 – 00:00 που θα προσφέρει στο νικητή € 400 (τετρακόσια)

 

 1. Για τις ανάγκες των κληρώσεων θα τοποθετηθεί η κληρωτίδα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι της Κάρτας Μέλους της ΚΡΑΕ που έχουν προμηθευτεί τον/ους σχετικό/ούς λαχνό/ούς εξαργυρώνοντας πόντους συσσωρευμένους στην κάρτα τους. Ένας (1) λαχνός αντιστοιχεί σε 150 (εκατό πενήντα) πόντους.

 

 1. Η διαδικασία εξαργύρωσης πόντων ξεκινάει την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12:00 και λήγει την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 στις 22:00.

 

 1. Για την εξαργύρωση είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη, ο οποίος οφείλει να έχει μαζί του την Κάρτα Μέλους και να έρθει σε επαφή με εκπρόσωπο της ΚΡΑΕ, ενημερώνοντάς τον πόσους πόντους επιθυμεί να εξαργυρώσει.

 

 1. Ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ θα σκανάρει την κάρτα του πελάτη στον ειδικό αναγνώστη και θα τυπώνει τον αντίστοιχο αριθμό λαχνών σε 1 (ένα) αντίτυπο (LOTTERY) που θα αναγράφει τον σειριακό αριθμό του λαχνού, το όνομα του κατόχου της κάρτας – συμμετέχοντα, την ημερομηνία εξαργύρωσης πόντων, έναν μοναδικό διαγραμμισμένο κώδικα (barcode) και τον αριθμό της Κάρτας Μέλους, και το οποίο θα ρίχνει ο πελάτης μέσα στην κληρωτίδα.

 

 1. Προθεσμία ρίψης του λαχνού μέσα στην κληρωτίδα είναι 1 (μία) ώρα πριν τις αναγραφόμενες παραπάνω ώρες, ήτοι 19:00 και 22:00 αντίστοιχα, κατά τις οποίες η κληρωτίδα θα σφραγίζεται.

 

 1. Σε κάθε μία από τις παραπάνω 2 κληρώσεις την ανάδειξη του νικητή θα κάνει εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ τραβώντας 1 (έναν) τυχερό λαχνό από την κληρωτίδα τις παραπάνω ώρες. Στη συνέχεια θα ανακοινώνει το όνομα του κατόχου του τυχερού λαχνού όπως αναγράφεται στο αντίγραφο, καλώντας τον να παρουσιαστεί εντός 3 (τριών) λεπτών από την ανακοίνωση για να εισπράξει το ποσό από το Ταμείο, αφού πρώτα σκανάρει τον διαγραμμισμένο κώδικα (barcode) για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του νικητή.

 

 1. Εφόσον ο τυχερός δεν παρουσιαστεί εντός 3 λεπτών, το δώρο της κλήρωσης θα προστίθεται στην επόμενη κλήρωση, και το συνολικό ποσό θα αυξάνεται προοδευτικά μέχρι να αναδειχθεί νικητής που να είναι παρών.

 

 1. Οι λαχνοί θα παραμείνουν μέσα στην κληρωτίδα μέχρι την τελευταία κλήρωση της Τετάρτης 15 Δεκεμβρίου 2021, μετά από την ολοκλήρωση της οποίας οι Υπεύθυνοι Ασφαλείας του Καζίνο θα αδειάσουν την κληρωτίδα από τους λαχνούς.

 

 1. Αν κατόπιν ελέγχου στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΚΡΑΕ διαπιστωθεί ότι κάποιος τυχερός δεν έχει εισέλθει στο χώρο τις τελευταίες 24 ώρες θα θεωρείται απών χωρίς την ανάγκη αναμονής 3 (τριών) λεπτών.

 

 1. Οι κάτοχοι της ειδικής Κάρτας Μέλους στους οποίους έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στο Καζίνο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 

 1. Απαγορεύεται η παραλαβή δώρου με αντιπροσώπευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 

 1. H ΚΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα των νικητών στους διαδικτυακούς της τόπους και σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου, κλπ.

 

  1. Η ΚΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κλήρωση και τους όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σε περίπτωση καταστροφής, πολέμου, στρατιωτικής εισβολής, ανωτέρας βίας ή οποιαδήποτε παράβασης του νόμου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της σφαίρας επιρροής της. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανάδειξης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών θα γνωστοποιούνται το συντομότερο δυνατόν
 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.  Οι νικητές δε, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της ΚΡΑΕ, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου.