Menu

INVITATION 09.04.2014

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 32674/01/Β/95/1

Παπανικολάου 4 – Ρόδος

A.Φ.Μ. 094434871- Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542

_______________________________________________________________________________

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Απριλίου  2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Ρόδο, επί της οδού Παπανικολάου, αρ. 4.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. 1.      Έγκριση τροποποίησης του από 5 Οκτωβρίου 2011 προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €8.339.472 εκδοθέντος από την Εταιρεία δυνάμει της από 5 Μαΐου 2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσής της όπως οι όροι του εξειδικεύτηκαν δυνάμει της από 27 Σεπτεμβρίου 2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (το «Ομολογιακό Δάνειο»).
  2. 2.      Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ.
  3. 3.      Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Ρόδος, 12 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

17:57 , March 13, 2014 Comments Off on INVITATION 09.04.2014