Menu
  • Pounto3
  • Punto2
  • Punto

פונטו בנקו

פונטו בנקו, האליטה של משחקי הקזינו והכוכב בסרטי קזינו רבים כל כך, מפתיע רבים בהיותו המשחק הפשוט מכל! רזינו רודוס מציע את ההתרגשות מהירת הקצב של שולחן “מיני” פונטו בנקו עם גבולות הימור הנעים ממינימום של 25 אירו ועד 2,500 אירו ליד. הימורים שווים מרוויחים על פי יחס של 8:1.

מטרת המשחק להמר מי מבין שתי הידיים, יד “השחקן” (Player) או יד “הבנק” (Bank), תהיה קרובה יותר לסכום תשע.

אסים מקבלים ערך של אחד. קלפי תמונה וקלפי עשר מקבלים ערך של אפס. שאר הקלפים מקבלים ערך על פי ערכם הנקוב. בכל צירוף קלפים העובר את הסכום תשע תחשב רק הספרה האחרונה, לדוגמה:

התחילו בהנחת הימור בתיבה המסומנת במילה “בנק” או בתיבה המסומנת במילה “שחקן”. לאחר מכן יחולקו שני קלפים ליד השחקן ושני קלפים ליד הבנק.

בהתאם לסכום של כל יד יימשכו קלפים נוספים. אין צורך להכיר את חוקי משיכת הקלפים הנוספים, אך הם מפורטים להלן:

יד השחקן

סכום שני הקלפים הראשונים פעולה
0, 1, 2, 3, 4, 5 משיכת קלף שלישי
6, 7 עֶמדָה
8, 9 “טבעי” (Natural). אין משיכה נוספת לאף אחת מהידיים

יד הבנק

סכום שני הקלפים הראשונים משיכה כשקלף השחק השלישי הוא
0, 1, 2 משיכה
3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
4 2, 3, 4, 5, 6, 7
5 4, 5, 6, 7
6 6, 7
7 עֶמדָה
8, 9 “טבעי”. אין משיכה נוספת לאף אחת מהידיים

כלשחקן יש 6 או 7 (ולכן אינו מושך קלף שלישי) ימשוך הבנק רק אם יש לו 0, 1, 2, 3, 4 או 5.

לאחר משיכת כל הקלפים יכריז המחלק על היד הזוכה, יאסוף את ההימורים המפסידים וישלם להימורים המנצחים על פי היחסים הבאים:

הימורים מנצחים על הבנק מרוויחים על פי יחס של 19:20;

הימורים מנצחים על השחקן מרוויחים על פי יחס של 1:1.

באפשרותכם גם להמר על שוויון בין הידיים (Egalité).

הימורים מנצחים על שוויון מרוויחים על פי יחס של 8:1.

20:33 , April 19, 2012 Comments Off on פונטו בנקו