Menu
Wheel of Points

Wheel of Points

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΤΡΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ»

 ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

1.     H KAZINO ΡΟΔΟΥ Α.Ε. (εφεξής «ΚΡΑΕ») θα διενεργεί καθημερινά από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 την προωθητική ενέργεια «ΤΡΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ» με στόχο να δώσει στους πελάτες της την ευκαιρία να προσθέσουν πόντους στην Κάρτα Μέλους τους υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

2.     Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν οι:

a)     Νέοι πελάτες που κάνουν εγγραφή στην Υποδοχή του Καζίνο

b)     Παίκτες του Blackjack που λαμβάνουν 3 (τρία) τραπουλόχαρτα αξίας 7 (επτά), δηλαδή 777

c)     Παίκτες του Casino Stud Poker που λαμβάνουν συνδυασμό από Straight (= «Κέντα») και πάνω

d)     Παίκτες της Αμερικάνικης Ρουλέτας που τοποθετούν στοίχημα Straight up στον «Τυχερό Αριθμό της Ημέρας» και η μπίλια κάθεται στον αριθμό αυτό

e)     Παίκτες των ηλεκτρονικών μηχανημάτων που κερδίζουν Mystery Jackpot

f)     Παίκτες των ηλεκτρονικών μηχανημάτων που κερδίζουν από € 2.000 και πάνω

3.     Για τις ανάγκες της προωθητικής ενέργειας θα τοποθετηθούν στον χώρο της ΚΡΑΕ συνολικά 2 (δύο) τροχοί, δηλαδή 1 (ένας) στο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων (Ισόγειο) και 1 (ένας) στο χώρο των τραπεζιών (1ος όροφος), κάθε ένας από τους οποίους είναι μοιρασμένος σε 52 (πενήντα δύο) τμήματα με τις παρακάτω ενδείξεις:

8 τμήματα με την ένδειξη 1,000 (χίλιοι πόντοι)

8 τμήματα με την ένδειξη  2,000 (δύο χιλιάδες πόντοι)

8 τμήματα με την ένδειξη 3,000 (τρεις χιλιάδες πόντοι)

8 τμήματα με την ένδειξη  4,000 (τέσσερις χιλιάδες πόντοι)

8 τμήματα με την ένδειξη  5,000 (πέντε χιλιάδες πόντοι)

4 τμήματα με την ένδειξη 7,500 (επτά χιλιάδες πεντακόσιοι πόντοι)

8 τμήματα με την ένδειξη     10,000 (δέκα χιλιάδες πόντοι)

4.     Ο «Τυχερός Αριθμός της Ημέρας» (περίπτωση d της παραγράφου 2) θα επιλέγεται καθημερινά από ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα της ΚΡΑΕ αυτόματα και τυχαία μεταξύ των αριθμών 0 και 36 και θα ανακοινώνεται στις εσωτερικές οθόνες.

5.     Κάθε νέος πελάτης που κάνει εγγραφή λαμβάνει από την Υποδοχή το Εισιτήριο Νέας Εγγραφής (New Registration Ticket), το οποίο στη συνέχεια οφείλει να επιδείξει σε εκπρόσωπο της ΚΡΑΕ που θα τον καθοδηγήσει στη διαδικασία περιστροφής του Τροχού.

6.     Εφόσον οι προϋποθέσεις e) και f) προκύψουν συνδυαστικά, δηλ. εφόσον ο παίκτης κερδίσει Mystery Jackpot ποσού € 2.000 και πάνω, αυτός θα δικαιούται μόνο 1 (μία) περιστροφή του τροχού.

7.     Οι παίκτες των περιπτώσεων b) έως f) της παραγράφου 2 θα ενημερώνουν τον εκπρόσωπο της ΚΡΑΕ για το δικαίωμά τους να περιστρέψουν τον τροχό.

8.     Η περιστροφή του τροχού γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον πελάτη που πληροί κάποιες από τις προϋποθέσεις a) έως f) της παραγράφου 2, υπό την επίβλεψη εκπροσώπου της ΚΡΑΕ.

9.     Ο τροχός πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρεις και ανεμπόδιστες περιστροφές για να θεωρείται έγκυρη η περιστροφή. Εφόσον ο τροχός δεν πραγματοποιήσει 2 (δύο) πλήρεις περιστροφές ή κάτι ή κάποιος παρεμποδίσει την περιστροφή, ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ θα κηρύσσει την περιστροφή άκυρη και θα ζητάει από τον πελάτη να περιστρέψει τον τροχό εκ νέου.

10.     Η διαδικασία της περιστροφής θα ελέγχεται από το κλειστό σύστημα παρακολούθησης της ΚΡΑΕ.

11.     Η περιστροφή του τροχού πρέπει να γίνεται μέχρι τις 4 πμ της επόμενης ημερολογιακής ημέρας από εκείνη κατά την οποία προέκυψε/αν κάποια/ες από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, χωρίς περιορισμό στον αριθμό περιστροφών ανά πελάτη ανά ημέρα. Εφόσον ο πελάτης δεν περιστρέψει τον τροχό εντός του παραπάνω χρονικού ορίου, χάνει το δικαίωμα περιστροφής.

12.     Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 ισχύουν ανεξαρτήτως του ύψους του στοιχήματος.

13.     Για να προστεθούν στην κάρτα του πελάτη οι πόντοι που θα έχει αναδείξει ο τροχός, ο εκπρόσωπος της ΚΡΑΕ θα ενημερώνει αντίστοιχα το ηλεκτρονικό σύστημα της ΚΡΑΕ.

14.     Οι κάτοχοι της ειδικής Κάρτας Μέλους στους οποίους έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στο Καζίνο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

15.     Απαγορεύεται η παραλαβή δώρου με αντιπροσώπευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

16.     H ΚΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα των νικητών στους διαδικτυακούς της τόπους και σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου, κλπ.

17.     Η ΚΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κλήρωση και τους όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σε περίπτωση καταστροφής, πολέμου, στρατιωτικής εισβολής, ανωτέρας βίας ή οποιαδήποτε παράβασης του νόμου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της σφαίρας επιρροής της. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανάδειξης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών θα γνωστοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.

18.     Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.  Οι νικητές δε, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της ΚΡΑΕ, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου.

13:54 , October 23, 2020 Comments Off on Wheel of Points