Menu
  • Roule4
  • Roule3
  • Roule1
  • Roule2

רולטה

מאז המאה ה-19 נהנים שחקנים מהרולטה, משחק הקזינו העתיק והנפוץ ביותר, המקסים אותם בצליליו העדינים של כדור השנהב על גבי העץ ובנקישות המעודנות של אסימוני המשחק.

קזינו רודוס מציע חמש עשרה שולחות רולטה אמריקאית בעלי אפס יחיד עם גבולות הימור הנעים ממינימום של 2 אירו ועד 500 אירו בהימור ישיר (Straight Up) על מספר.

הימור שכנים (Neighbors) והימור צרפתי מותרים.

החוקים הבינלאומיים התקניים חלים על כל המשחקים.

קזינו רודוס – רולטה אמריקאית – הוראות המשחק

מטרת המשחק להמר על המספר או על תחום המספרים שבהם ייעצר הכדור.

תחילה קנו אסימוני “צבע” מהמחלק. אסימונים אלו אינם מסומנים בערך כלשהו ואלמלא תציינו אחרת יחושבו על פי סכום המינימום של השולחן. גבולות ההימור המינימאליים והמקסימאליים מסומנים בברור על כל שולחן. הצבע מסמן למחלק שהאסימונים שייכים לכם. תוכלו לשחק גם עם אסימוני “מזומן” שעל גביהם מסומנים ערכים.

טרם סובב המחלק את הגלגל ובתחילת הסיבוב תוכלו להניח אסימונים על גבי המספרים וצירופי המספרים שעל הלוח. בהמשך יובאו דוגמאות להימורים ולצירופי הימורים ולרווחים שבצדם.

תוכלו להמר גם הימורי “שכנים”. הימור “שכנים” הוא הימור ישיר על מספר ועל שני המספרים שלצידו על גבי הגלגל. הסכום המינימאלי בהימור “שכנים” הוא 25 אירו בכל השולחנות שבהם המינימום הוא 5 אירו ומטה, ובכל השולחנות שבהם המינימום הוא 10 אירו ומעלה הסכום המינימאלי הוא חמש פעמים המינימום של השולחן. הימורים אלו יש למסור ישירות למחלק.

כשיתחיל הכדור להאט יכריז המחלק כי “אין להמר עוד” (No More Bets) ולאחר מכן לא יתקבלו עוד הימורים נוספים. כשייעצר הכדור יניח המחלק סמן על המספר הזוכה. המחלק יסלק את ההימורים המפסידים מהלוח וישאיר את ההימור הזוכה. כל ההימורים הזוכים ישולמו על פי היחסים הבאים:

הימור ישיר 35:1
הימור מפוצל 17:1
הימור שורה 11:1
הימור פינה 8:1
הימור שישה מספרים 5:1
הימור תריסר 2:1
הימור טור 2:1
19-36 or 1-18 1:1
אדום או שחור 1:1
זוגי או אי-זוגי 1:1
04:13 , April 18, 2012 Comments Off on רולטה