Menu
Super CashMania

Super CashMania

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ
7 – 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

1. H KAZINO ΡΟΔΟΥ Α.Ε. θα διενεργεί λαχειοφόρες κληρώσεις στο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων (slot machines) του Καζίνο από τις 7 έως τις 31 Ιανουαρίου 2019 καθημερινά πλην Κυριακής (Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο) κατά τις παρακάτω ώρες:

a) Μία κλήρωση μεταξύ 18.00 – 19.00 με δώρο € 200 μετρητά
b) Μία κλήρωση μεταξύ 23.00 – 00.00 με δώρο € 400 μετρητά

και μία κλήρωση κάθε Κυριακή στις 23.00 με δώρο € 600 μετρητά.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εξής:

a. Οι κάτοχοι της Κάρτας Μέλους του Καζίνο της Ρόδου, που έχουν προμηθευτεί τον/ους σχετικό/ούς λαχνό/ούς εξαργυρώνοντας πόντους συσσωρευμένους στην κάρτα τους. Ένας (1) λαχνός αντιστοιχεί σε 250 (διακόσιους πενήντα) πόντους.

b. Οι πελάτες που εισέρχονται στο Καζίνο της Ρόδου κατά τις παραπάνω ημερομηνίες ισχύος του προγράμματος κληρώσεων και που λαμβάνουν από την Υποδοχή 1 κουπόνι κλήρωσης κάθε φορά που εισέρχονται, το οποίο θα ρίχνουν στην κληρωτίδα.

3. Η διαδικασία εξαργύρωσης πόντων ξεκινάει τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 στις 07:00 και λήγει την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 στις 22.00.

4. Για την εξαργύρωση είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη, ο οποίος οφείλει να έχει μαζί του την Κάρτα Μέλους και να έρθει σε επαφή με εκπρόσωπο του Καζίνο της Ρόδου, ενημερώνοντάς τον πόσους πόντους επιθυμεί να εξαργυρώσει.

5. Ο εκπρόσωπος του Καζίνο της Ρόδου θα σκανάρει την κάρτα του πελάτη στον ειδικό αναγνώστη και θα τυπώνει τον αντίστοιχο αριθμό λαχνών σε 2 αντίτυπα που θα αναγράφουν τον σειριακό αριθμό του λαχνού, το όνομα του κατόχου της κάρτας – συμμετέχοντα, την ημερομηνία εξαργύρωσης πόντων και τον αριθμό της Κάρτας Μέλους. Από τα 2 αντίτυπα αυτά:

a. To ένα αντίτυπο, που θα φέρει την ένδειξη LOTTERY COPY, θα το ρίχνει στην κληρωτίδα ο εκπρόσωπος του Καζίνο παρουσία του πελάτη

b. Το άλλο αντίτυπο, που θα φέρει την ένδειξη PLAYER COPY, θα το κρατάει ο πελάτης

6. Για τις ανάγκες των κληρώσεων θα τοποθετηθεί κληρωτίδα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων η οποία θα περιέχει τους εναπομείναντες λαχνούς από τις προηγούμενες κληρώσεις (που ολοκληρώθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου 2018). Τόσο οι λαχνοί από τις προηγούμενες κληρώσεις όσο και οι λαχνοί από τις τρέχουσες κληρώσεις θα παραμείνουν εντός της κληρωτίδας μέχρι την τελευταία προγραμματισμένη κλήρωση στις 31 Ιανουαρίου 2019.

7. Προθεσμία ρίψης του λαχνού στην κληρωτίδα για συμμετοχή στις κληρώσεις κάθε μέρας είναι 1 ώρα πριν τις αναγραφόμενες ώρες διεξαγωγής των κληρώσεων. Εφόσον ο πελάτης δεν είναι παρών μέχρι εκείνη την ώρα, αποκλείεται από την αντίστοιχη κλήρωση της ίδιας μέρας και δικαιούται να συμμετάσχει μόνο στην επόμενη κλήρωση της ίδιας μέρας ή στις κληρώσεις της επόμενης μέρας.

8. Την ανάδειξη του νικητή θα κάνει εκπρόσωπος του Καζίνο της Ρόδου τραβώντας τον τυχερό λαχνό από την κληρωτίδα εντός των παραπάνω ωρών κάθε μέρα. Αναλυτικότερα:

a. Σε κάθε μία από τις δύο καθημερινές κληρώσεις (Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο) ο εκπρόσωπος του Καζίνο θα αναδεικνύει από την κληρωτίδα μόνον έναν τυχερό νικητή και θα ανακοινώνει το όνομά του όπως αναγράφεται στο αντίγραφο του τυχερού λαχνού, καλώντας τον να παρουσιαστεί εντός 3 λεπτών από την ανακοίνωση για να παραλάβει το δώρο του από το Ταμείο του Καζίνο, αφού πρώτα παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του λαχνού ή την Κάρτα Μέλους για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Εφόσον ο τυχερός νικητής δεν παρουσιαστεί εντός 3 λεπτών, το ποσό της αντίστοιχης κλήρωσης (€200 ή €400) θα προστίθεται στο δώρο της επόμενης κλήρωσης της ίδιας μέρας ή στα δώρα των κληρώσεων των επόμενων ημερών.

b. Στην κλήρωση κάθε Κυριακής ο εκπρόσωπος του Καζίνο θα ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία ανάδειξης τυχερού και ανακοίνωσης του ονόματός του μέχρι ο κάτοχος κάποιου από τους τυχερούς λαχνούς να είναι παρών, ο οποίος θα κερδίσει τα €600 από την κλήρωση εκείνης της μέρας + το άθροισμα των δώρων των κληρώσεων των προηγούμενων ημερών στις οποίες ο κάτοχος του τυχερού λαχνού δεν ήταν παρών, με ανώτατο το ποσό των €4.200.

9. Αν κατόπιν ελέγχου στο ηλεκτρονικό σύστημα του Καζίνο διαπιστωθεί ότι κάποιος τυχερός δεν έχει εισέλθει στο χώρο τις τελευταίες 24 ώρες θα θεωρείται απών χωρίς την ανάγκη αναμονής 3 λεπτών.

10. Για να δικαιούται ο νικητής να εισπράξει το δώρο του θα πρέπει να έχει εισέλθει στο χώρο του Καζίνο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την ανακοίνωση του ονόματός του, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από τα ηλεκτρονικά συστήματα του Καζίνο.

11. Οι κάτοχοι της ειδικής Κάρτας Μέλους στους οποίους έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στο Καζίνο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

12. Απαγορεύεται η παραλαβή δώρου με αντιπροσώπευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

13. H KAZINO ΡΟΔΟΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα των νικητών στους διαδικτυακούς της τόπους και σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου, κλπ.

14. Η ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κλήρωση και τους όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σε περίπτωση καταστροφής, πολέμου, στρατιωτικής εισβολής, ανωτέρας βίας ή οποιαδήποτε παράβασης του νόμου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της σφαίρας επιρροής της. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανάδειξης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών θα γνωστοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.

15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Οι νικητές δε, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της KAZINO ΡΟΔΟΣ Α.Ε., αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου.

21:41 , January 3, 2019 Comments Off on Super CashMania