Menu
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ απο 1-11 εως 19-12-2018 και απο 7-1 εως 31-3-2019

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ απο 1-11 εως 19-12-2018 και απο 7-1 εως 31-3-2019

1. H KAZINO ΡΟΔΟΥ Α.Ε. θα διενεργεί λαχειοφόρες κληρώσεις στο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων (slot machines) του Καζίνο από την 1η Νοεμβρίου
έως τις 19 Δεκεμβρίου 2018 και από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 31Μαρτίου 2019 καθημερινά (Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο –
Κυριακή) κατά τις παρακάτω ώρες:
a) Μία κλήρωση μεταξύ 18.00 – 19.00 με δώρο € 200 μετρητά
b) Μία κλήρωση μεταξύ 23.00 – 00.00 με δώρο € 400 μετρητά
2. Για τις ανάγκες των κληρώσεων θα τοποθετηθεί κληρωτίδα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εξής:
a. Οι κάτοχοι της Κάρτας Μέλους του Καζίνο της Ρόδου, που έχουν προμηθευτεί τον/ους σχετικό/ούς λαχνό/ούς εξαργυρώνοντας πόντους συσσωρευμένους
στην κάρτα τους. Ένας (1) λαχνός αντιστοιχεί σε 250 (διακόσιους πενήντα) πόντους.
b. Οι πελάτες που εισέρχονται στο Καζίνο της Ρόδου κατά τις παραπάνω ημερομηνίες ισχύος του  προγράμματος κληρώσεων αγοράζοντας εισιτήριο εισόδου
με αντίτιμο 6 (έξι) ευρώ. Μαζί με το εισιτήριό τους οι πελάτες θα προμηθεύονται από την Υποδοχή του Καζίνο και τον σχετικό λαχνό τον οποίον θα τοποθετούν
στην κληρωτίδα.
4. Η διαδικασία εξαργύρωσης πόντων ξεκινάει την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018.
5. Για την εξαργύρωση είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη, ο οποίος οφείλει να έχει μαζί του την Κάρτα Μέλους και να έρθει σε επαφή με
εκπρόσωπο του Καζίνο της Ρόδου, ενημερώνοντάς τον πόσους πόντους επιθυμεί να εξαργυρώσει.
6. Ο εκπρόσωπος του Καζίνο της Ρόδου θα σκανάρει την κάρτα του πελάτη στον ειδικό αναγνώστη και θα τυπώνει τον αντίστοιχο αριθμό λαχνών σε
2 αντίτυπα που θα αναγράφουν τον σειριακό αριθμό του λαχνού, το όνομα του κατόχου της κάρτας – συμμετέχοντα, την ημερομηνία εξαργύρωσης πόντων
και τον αριθμό της Κάρτας Μέλους. Από τα 2 αντίτυπα αυτά:
a. To ένα αντίτυπο, που θα φέρει την ένδειξη LOTTERY COPY, θα το ρίχνει στην κληρωτίδα ο εκπρόσωπος του Καζίνο παρουσία του πελάτη
b. Το άλλο αντίτυπο, που θα φέρει την ένδειξη PLAYER COPY, θα το κρατάει ο πελάτης
7. Προθεσμία ρίψης του λαχνού στην κληρωτίδα για συμμετοχή στις κληρώσεις κάθε μέρας είναι 1 ώρα πριν τις αναγραφόμενες ώρες διεξαγωγής των
κληρώσεων. Εφόσον ο πελάτης δεν είναι παρών μέχρι εκείνη την ώρα, αποκλείεται από την κλήρωση της ίδιας μέρας και δικαιούται να συμμετάσχει
μόνο στην κλήρωση των επομένων ημερών.
8. Την ανάδειξη του νικητή θα κάνει εκπρόσωπος του Καζίνο της Ρόδου τραβώντας τον τυχερό λαχνό από την κληρωτίδα στις προκαθορισμένες ώρες κάθε μέρα:
a) Στην 1η κλήρωση κάθε μέρας (που διεξάγεται από 18.00 – 19.00) ο εκπρόσωπος του Καζίνο θα αναδεικνύει από την κληρωτίδα έναν τυχερό νικητή και
θα ανακοινώνει το όνομά του όπως αναγράφεται στο αντίγραφο του τυχερού λαχνού, καλώντας τον να παρουσιαστεί εντός 5 λεπτών από την ανακοίνωση
για να παραλάβει το δώρο του από το Ταμείο του Καζίνο, αφού πρώτα παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του λαχνού για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος
ταυτοπροσωπίας. Εφόσον ο τυχερός νικητής δεν παρουσιαστεί εντός 5 λεπτών, το ποσό των €200 θα προστίθεται στο δώρο της 2ης κλήρωσης της ίδιας
μέρας (που διεξάγεται από 23.00 – 00.00), η οποία σε αυτή την περίπτωση θα χαρίσει σε έναν τυχερό συνολικά €600.
b) Στη 2η κλήρωση της ίδιας μέρας (που διεξάγεται από 23.00 – 00.00) ο εκπρόσωπος του Καζίνο θα επιλέγει έναν τυχερό νικητή και θα ανακοινώνει το
όνομά του όπως αναγράφεται στο αντίγραφο του τυχερού λαχνού, καλώντας τον να παρουσιαστεί εντός 5 λεπτών από την ανακοίνωση για να παραλάβει
το δώρο του από το Ταμείο του Καζίνο. Εφόσον ο τυχερός δεν παρουσιαστεί εντός 5 λεπτών, ο εκπρόσωπος του Καζίνο θα αναδείξει άλλον τυχερό και θα
ακολουθεί την ίδια διαδικασία μέχρι την ανάδειξη τυχερού που είναι παρών.
9. Αν κατόπιν ελέγχου στο ηλεκτρονικό σύστημα του Καζίνο διαπιστωθεί ότι κάποιος τυχερός δεν έχει εισέλθει στο χώρο τις τελευταίες 24 ώρες και δεν
είναι παρών στο χώρο της εκδήλωσης, θα επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία ανάδειξης επόμενων νικητών χωρίς την αναμονή των 5 λεπτών.
10. Οι λαχνοί θα παραμένουν εντός της κληρωτίδας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος κληρώσεων.
11. Οι κάτοχοι της ειδικής Κάρτας Μέλους στους οποίους έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στο Καζίνο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
12. Απαγορεύεται η παραλαβή δώρου με αντιπροσώπευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
13. H KAZINO ΡΟΔΟΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα των νικητών στους διαδικτυακούς της τόπους και σε οποιοδήποτε έντυπό της,
καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου, κλπ.
14. Η ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κλήρωση και τους όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σε περίπτωση
καταστροφής, πολέμου, στρατιωτικής εισβολής, ανωτέρας βίας ή οποιαδήποτε παράβασης του νόμου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της σφαίρας
επιρροής της. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανάδειξης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών θα
γνωστοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.
15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.
Οι νικητές δε, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,
(γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της KAZINO ΡΟΔΟΣ Α.Ε., αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα
συστήµατα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου.
19:44 , April 25, 2018 Comments Off on ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ απο 1-11 εως 19-12-2018 και απο 7-1 εως 31-3-2019