Menu

INVITATION 23-03-2016

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 32674/01/Β/95/1
Παπανικολάου 4 – Ρόδος
A.Φ.Μ. 094434871- Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542
_______________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Ρόδο, επί της οδού Παπανικολάου, αρ. 4.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δεύτερης τροποποίησης του από 5 Οκτωβρίου 2011 προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €8.339.472 εκδοθέντος από την Εταιρεία δυνάμει της από 5 Μαΐου 2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσής της όπως οι όροι του εξειδικεύτηκαν δυνάμει της από 27 Σεπτεμβρίου 2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, και όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά με την από 09.01.2015 απόφαση της Γ.Σ. της Καζίνο Ρόδου δυνάμει της από 18.12.2014 απόφασης του Δ.Σ. αυτής (το «Ομολογιακό Δάνειο»).
Προτάσεις – Ανακοινώσεις
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος, 01 Μαρτίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

14:27 , March 2, 2016 Comments Off on INVITATION 23-03-2016